Обездвижването

Обездвижване и до какво води?         Като живи организми, ние хората непрестанно се адаптираме към променящата се външна и вътрешна среда. Чрез двигателния анализатор ние непрекъснато получаваме информация от външната среда, след като тя бъде обработена от мозъка, се изпращат нервни импулси за съответна реакция, отговор. Двигателният…

Continue reading