Кинезитерапия

Кинезитерапия означава буквално лечение чрез движение. Произхожда от гръцката дума „кинезис“, което означава движение и „терапия“, което означава лечение.

Кинезитерапията се дефинира като научно-приложна дейност, в която се интегрират познания от редица фундаментални области – физиология, анатомия, механика, патология, педагогика и др., и отделни медицински направления и дисциплини – ортопедия, кардиология, неврология, педиатрия, гериатрия и др., с цел подобряване и поддържане на здравното състояние, повишаване на функционалната годност, профилактия на рецидиви и усложнения и създаване на психофизически комфорт на личността. Предмет на кинезитерапията е научно обоснованото и методически правилно прилагане на различни средства, главно физически упражнения. Обект на кинезитерапията са главно болните, преболедувалите, застрашените от заболявания, не на последно място и здрави хора, които желаят да поддържат добро психофизическо състояние и др.

 

Въздействие на кинезитерапията

Основното средство на кинезитерапията е физическото упражнение, а основният метод е упражняването. Въздействието на кинезитерапията е многостранно, проявява се в следните направления:

  • Структурни (морфологични) промени в тъканите, органите и системите. Чрез редовно прилагане на физически упражнения се стимулират процесите на самообновяване на организма, което води до подобряване на кръвоснабдяването и трофиката на тъканите.
  • Функционално въздействие. Кинезитерапията оказва подчертано функционално въздействие на различни нива на организма. Физическото упражнение води до нормализиране, подобряване или усъвършенстване на функциите на различните органи, системи и на целия организъм. Това в най – голяма степен се отнася за подобряване функциите на дихателната система, опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата система и основните нервни процеси – възбуждане и задържане.
  • Поддържащо въздействие. Това се свързва винаги с постигането на добра адаптация към физическото натоварване и укрепване на създадените двигателни навици. Което се постига със системно и постоянно упражняване.
  • Психотерапевтично въздействие. Изразява се в повишаване или намаляване на психичния тонус, съобразно състояните на всеки. Прилагат се различни средства – успокояващ масаж, водни процедури, динамични упражнения и др.
  • Тонизиращо общо психофизическо въздействие. Кинезитерапията, чрез прилаганите физически упражнения, поддържа „будна“ мозъчната кора и стимулира жизнените функции на организма. Това тонизира организма и повишава устойчивостта му, с което се подпомага оздравителния процес.

 

Comments are closed