Кинезитерапия след травми или фрактури

Травмата представлява увреждане на тялото от внезапно действаща сила, при която в тъканите и органите се предизвикват анатомични и функционални нарушения, съпроводени от локална и/или обща реакция, които са придружени с рязка болка, оток, хематом в зависимост от вида на травмата.

Фрактурата е неочаквано пълно или частично прекъсване цялостта на една кост, като последствие от бързо приложена сила. Настъпва, когато силата на травмата превишава здравината на костта.
Приложението на кинезитерапията в тези случаи цели максимално функционално възстановяване на засегнатите части. Основните задачи са възстановяване на обема на движение в ставите, мускулната сила, намаляване на болката и отока, възстановяване на проприорецепцията и глобалните функции.

Comments are closed